20 MESURES QUE CALDRIA PRENDRE DE FORMA MÉS O MENYS IMMEDIATA

EN L'ÀMBIT DE L'ENSENYAMENT
1. Cal estructurar i regularitzar la formació (reglada i no reglada) que les diferents administracions públiques i entitats culturals estan realitzant en el camp de la música tradicional.
2.
Cal homologar les titulacions que s'hi atorguen i equiparar-les amb les de qualsevol altre estudi musical.
3. Cal facilitar l'accés dels joves a l'aprenentatge dels instruments tradicionals mitjançant l'establiment de beques, premis, etc.
4. Cal fomentar la penetració de la música tradicional en els conservatoris i escoles de música moderna.

EN L'ÀMBIT DE LA PROTECCIÓ, INVESTIGACIÓ I DIVULGACIÓ DEL PATRIMONI MUSICAL TRADICIONAL
5. Cal crear al si de l'administració un àrea específica destinada a vetllar per la protecció, investigació i divulgació del nostre patrimoni musical tradicional.
6.
Cal catalogar i posar a disposició del públic tots els fonogrames de música tradicional que es custodien a les diferents institucions.
7. Cal potenciar i dinamitzar, mitjançant un redimensionament de les Fonoteques de Música Tradicional, l'edició de documents sonors històrics i actuals que permeten els professionals i el públic interessat accedir fàcilment a mostres genuïnes de la nostra tradició musical.
8. Cal establir una línia d'ajuts per finançar els treballs de camp d'investigació i recuperació de la música tradicional autòctona.

EN L'ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ DE GRUPS I INTÈRPRETS
9. Cal esperonar, consolidar i finançar el teixit associatiu responsable de l'organització de concerts, festivals, tallers, jornades... amb especial esment a la difusió de les seves activitats.
10. Cal crear un circuit estable de programació de música tradicional i folk, creant les infrastructures necessàries o millorant les ja existents (tota la xarxa de casinos, ateneus, centres cívics, casals populars...)
11. Cal consolidar i augmentar el nombre de grans festivals i trobades dedicats a la promoció de la música folk i tradicional, igualant-los pressupostàriament altres esdeveniments semblants
12. Cal establir -o en el seu cas, millorar- línies d'ajuts econòmics als municipis en les contractacions.
13. Cal subvencionar les eixides fora del territori dels diversos grups i intèrprets per abaratir les despeses de viatges i allotjaments en les seues contractacions.
14. Cal discriminar positivament les edicions discogràfiques de música folk i tradicional que no poden competir en igualtat de condicions amb les músiques adreçades al mercat de consum.
15. Cal impulsar l'edició de catàlegs promocionals per donar a conéixer la música folk i tradicional autòctona en els diverses fires i mercats culturals, tant nacionals com internacionals.
16. Cal crear una línea d'ajuts a la producció d'espectacles músicals.
17. Cal que les diferents administracions (Generalitat Valenciana, Generalitat de Catalunya, Govern Balear, Govern d'Aragó, Govern d'Andorra, Departament dels Pirineus Orientals) assumesquen l'existència d'un espai cultural compartit i establesquen polítiques de col·laboració i coordinació en matèria de foment de la música folk i tradicional.
18. Cal contribuir a la creació d'un portal d'internet multilingüe on luthiers, músics, programadors, festivals, discogràfiques, etc., tingueren un marc intern d'informació i un aparador extern per difondre les seues produccions i les seues acivitats.
19. Cal augmentar notablement la presència de la música folk i tradicional als mitjans de comunicació públics i animar els privats perquè ho facen igualment.
20. Cal vetllar per la presència de la música folk i tradicional en totes les activitats institucionals extraordinàries.